Καλώς ορίσατε

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που σκοπό έχει την ενημέρωση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

Για τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τους παρακάτω όρους:

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτείται Σύνδεση

Αναλυτικές Οδηγίες χρήσης για την υποβολή των Αιτήσεων (Youtube video).